University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Instituut vir Sportnavorsing

Oefensessies onder Toesig


Koördineerders: Danielle en Tracey Steenkamp

Die Instituut vir Sportnavorsing (ISR) se biokinetiese gymnasium verskaf ondersteuning aan persone met ortopediese, hart-, metaboliese, neurologiese, sielkundige en ander gesondheidsverwante probleme. Dit bied ook hulp aan mense wat graag hul algemene gesondheid en fiksheid wil verbeter. Voordat die kliënt by die gimnasium aansluit, word ’n volledige biokinetiese evaluasie deur ’n geregistreerde biokinetikus gedoen. Dit sluit in

 • die voltooiing van ʼn vraelys saam met die biokinetikus om mediese geskiedenis te bepaal;
 • die neem van KHS-risikoassesseringsmetings, te wete, liggaamsmassa-indeks (LMI), omtrek van middel, middel-tot-heupeverhouding en persentasie vet;
 • ’n longfunksietoets;
 • soepelheidsmetings; en
 • ’n gegradeerde oefeningtoets. 

Nadat die evaluasie voltooi is, word ’n oefenprogram ontwerp en vir die kliënt voorgeskryf. Wanneer die program ontwerp word, word die kliënt se gesondheidstatus en behoeftes en doelwitte in ag geneem om ’n geïndividualiseerde program te verseker. Kliënte woon dan die oefensessies onder toesig by, en ’n geregistreerde biokinetikus moniteer hul oefentegniek, bloeddruk en hartklop voor, tydens en na afloop van elke sessie. Dit bied aan pasiënte ’n veilige omgewing waarin hulle onder toesig kan oefen.

Voordele van oefening:

 • Verminder die risiko van hartsiekte deur bloedsomloop te verbeter.
 • Hou gewig onder beheer.
 • Verbeter bloedcholesterolvlakke.
 • Voorkom of hou hoë bloeddruk onder beheer.
 • Voorkom ’n afname in beenmineraaldigtheid.
 • Verhoog energievlakke.
 • Help om stres te beheer.
 • Verlig spanning.
 • Verbeter die vermoë om vinnig aan die slaap te raak en goed te slaap.
 • Verbeter selfbeeld.
 • Werk angstigheid en depressie teë en verhoog geesdrif, optimisme en spierkrag.
 • Dit is ’n aktiwiteit wat saam met familie en vriende aangepak kan word
 • Dit vestig by kinders gewoontes wat gesond is vir die hart en help dus om toestande af te weer wat later in die lewe hart- en beroerteaanvalle kan veroorsaak.
 • Dit help om chroniese en ander siektes wat met die verouderingsproses geassosieer word te vertraag of voorkom.

Tye van Oggend oefensessies onder toesig:

Maandag 06:30-11:00
Woensdag 06:30-11:00
Vrydag 06:30-11:00


Tye van Aand oefensessies onder toesig:

Maandag 16:00-19:00
Woensdag 16:00-19:00
Donderdag 16:00-19:00