University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Korporatiewe Kommunikasie & Bemarking
Verwelkomingsdag












UP Verjaarsdag












Opedag












Rektorskonsert












Inhuldiging van nuwe Visekanselier en Rektor












2010 WÍrelbekerkoors tref Tukkies!












Jaareindfunksie












Bekendstelling van die nuwe Tuks-kampusfiksheidsroete en -bordspeletjie