University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Fakulteit Ingenieurswese, Bou-omgewing & IT

Personeel in die DekaanskantoorDekaan

Prof Sunil Maharaj
Tel: 012 420 2005
Faks: 012 420 2208
E-pos: dean@eng.up.ac.za
 
 

Senior Bestuursassistent

Me Leola Damons
Tel:  012 420 2005
E-pos: leola.damons@up.ac.za

Fasiliteite

Mnr Happy Shabangu
Tel: 012 420 5318
E-pos: happy.shabangu@up.ac.za 
 

Administratiewe Beheerbeampte

Me Denise Smit
Tel: 012 420 3008
E-pos: denise.smit@up.ac.za
 

 

Studente Administrasie

HOOF

Me Liz Jones
Tel: 012 420 2676
E-pos:  liz.jones@up.ac.za

Alle Voorgraadse aansoeke
Me Jenny van Rooyen
Tel: 012 420 5166
E-pos: jvr2@up.ac.za
Alle Voorgraadse aansoeke

Me Eva Mahlangu
Tel: 012 420 6735
E-pos: eva.mahlangu@up.ac.za
 

Koördineerder: Nagraadse Studie
Aansoeke en administrasie: 
Chemiese Ingenieurswese, Materiaalkunde en Metallurgiese Ingenieurswese, Argitektuur   

Me Dawn Taljaard
Tel: 012 420 4095
E-pos:  dawn.taljaarad@up.ac.za

Aansoeke en administrasie: 
Nagraadse Skool vir Tegnologiebestuur
Chemiese Ingenieurswese

Vakant
Tel: 012 420 3011
E-pos:
 

Aansoeke en administrasie: 
Meganiese Ingenieursese, Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieursewe
Bedrys- en Sisteemingenieurswese, Mynbou-Ingenieurswese
Stads- en Streekbeplanning en Konstruksie-ekonomie

Me Stefanie Steenberg

Tel: 012 420 5315
E-pos: stefanie.steenberg@up.ac.za


Skoof vir die Bou-omgewing en
Skool vir Inligtingtegnologie

 

Koördineerder: Skool vir die Bou-omgewing en
Skool vir Inligtingtegnologie

Me Linda Maruma
Tel: 012 420 2298
E-pos: linda.maruma@up.ac.za
 
Voorgraadse en Honneurs: Skool vir die Bou-omgwing

Mnr Selokelo Rathapane
Tel: 012 420 3656
E-pos: selokelo.rathapane@up.ac.za
Voorgraadse en Honneurs: Skool vir Inligtingtegnologie

Me Patience Ngwenya
Tel: 012 420 4186
E-pos: patience.ngwenya@up.ac.za

Skool vir Ingenieurswese

Koördineerder: Skool vir Ingenieurswese 

Me Izette Willemse
Tel: 012 420 2724
E-pos: izette.willemse@up.ac.za

Voorgraadse en Honneurs: Mynbou-Ingenieurswese
Chemiese Ingenierswese

Mnr Joseph Makhasa
Tel: 012 420 2142
E-pos: joseph.makhasa@up.ac.za

 

Voorgraadse en Honneurs: Bedryfs- en Sisteemingenieurswese
Metallurgiese Ingenieurswese

Me Thabiso Motsei
Tel: 012 420 6520
E-pos: thabiso.motsei@up.ac.za


Voorgraadse en Honneurs: Siviele Ingenieurswese

Me Getrude Mahusi
Tel: 012 420 5316
E-pos: getrude.mahusi@up.ac.za

Voorgraadse en Honneurs:
Meganiese Ingenieurswese

Me Millie Motlhamme
Tel: 012 420 5299
E-pos: millie.motlhamme@up.ac.za


Voorgraadse en Honneurs: Elektriese, Elektroniese en Rekenaaringenieurswese

Me Luzaan Schnepel
Tel: 012 420 6625
E-pos: luzaan.schnepel@up.ac.za

 

Die Aanvullende Graadprogram in Ingenieurswese (ENGAGE)
 

MANAGER

Dr Erika Muller
Te: 012 420 4109
E-mail: erika.muller@up.ac.za

Administrasie

Me Aletta Nkuna
Tel: 012 420 4110
E-pos: aletta.nkuna@up.ac.za

Menslike Hulpbronne

BESTUURDER

Mnr Johan Coetzee
Tel: 012 420 2704
E-pos: johan.coetzee@up.ac.za

Human Resource Officer:

Ms Ronel Gropp
Tel: 012 420 4270
E-mail: ronel.gropp@up.ac.za

Human Resources Officer:

Ms Estelle Greyling
Tel: 012 420 2100
E-mail: estelle.greyling@up.ac.za

 

FAKULTEITSREKENMEESTER

Me Mariëtte Engelbrecht
Tel: 012 420 4642
E-pos: mariette.engelbrecht@up.ac.za 
FINANSIES:
Administratiewebeampte 

Me Nadine Ahdong
Tel: 012 420 4642
E-pos: nadine.ahdong@up.ac.za

Bemarking en Kommunikasie

HOOF: Bemarking en Kommunikasie

Me Linda du Preez
Tel: 012 420 4937
E-pos: linda.dupreez@up.ac.za
Marketing and Communications

Ms Emly Mathe
Tel: 012 420 2482
E-mail: emly.mathe@up.ac.za
 

Klerklike Hulp Gr1

Mnr Michael Matjila
Tel: 012 420 4383
 

Klerklike Hulp Gr1

Mnr Samuel Sebothoma
Tel: 012 420 4383
 

Klerklike Hulp Gr1

Me Julia Qoko
Tel: 012 420 4383