University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Afdeling Toerismebestuur

Meer oor die Afdeling Toerismebestuur

Die Afdeling Toerismebestuur is deel van die Departement Bemarkingsbestuur en streef daarna om, deur middel van sy bestuursfokus, potensiële leiers vir die toeristebedryf te kweek. Toerisme as ’n bestuurswetenskap word deur die generiese BCom-eerstejaarsvakke versterk, asook die Toerismebestuur-kurrikulum vir tweede- en derderjaarstudente, wat uit kernvakke soos Bestemmingsbestuur, Gasvryheidsbestuur en Ekotoerisme bestaan. Ons vakke is met dié van die top universiteite in toerisme internasionaal belyn. Ons het opwindende nuwe modules ontwikkel, soos eToerisme, Lugvervoer in Toerisme en Sakereis, om ons studente van die beste onderleg in toerisme te voorsien.

Die Afdeling Toerismebestuur fokus ook sterk op navorsing oor die talle ontwikkelinge binne hierdie dinamiese bedryf en is in vennootskap met die Nasionale Departement vir Toerisme, SANParke en internasionale universiteite, soos die Universiteit van Oulu in Finland, om hoë kwaliteit navorsing te lewer.

Ons visie is om die eerste keuse te wees vir studente wat graag die toekomstige leiers in die toeristebedryf wil word, om ons graad met die nuutste navorsing in hierdie mees dinamiese van alle bedrywe te onderlê en om ons vennootskappe met die bedryf tot die voordeel van al ons studente te versterk.