University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
The Albert Luthuli Centre for Responsible Leadership

Vennootskap tussen Toyota SA en die Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap aan die Universiteit van Pretoria


Gelaai op 17 Maart 2011

Van links na regs: Prof Jan Van Heerden, Waarnemende Dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, prof Derick de Jongh, Direkteur van die Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap, prof Giel Nieman, Hoof van die Departement Ondernemingsbestuur, prof Cheryl de la Rey, Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria, dr Johan van Zyl, Hoofbestuurder van Toyota SA, en Chantal Welman van die Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap.
Van links na regs: Prof Jan Van Heerden, Waarnemende Dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, prof Derick de Jongh, Direkteur van die Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap, prof Giel Nieman, Hoof van die Departement Ondernemingsbestuur, prof Cheryl de la Rey, Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria, dr Johan van Zyl, Hoofbestuurder van Toyota SA, en Chantal Welman van die Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap.

Die Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap (SVL) aan die Universiteit van Pretoria het op Donderdag 10 Maart 2011 besit geneem van ?n Toyota Prius geborg deur Toyota SA (TSA).

Die SVL het ten doel om die ontwikkeling van ’n generasie verantwoordelike leiers deur navorsing, onderrig en gemeenskapskakeling te bevorder. Morele waagmoed, globale inklusiwiteit, deurdagte praktyk en praktiese wysheid vorm die hoeksteenwaardes van die SVL.

Die Toyota Prius is ’n batterygedrewe motor wat die koolstofvoetspoor in die omgewing verminder. Die Prius was die eerste massavervaardigde hibriede voertuig en met sy aankoms is die volgende evolusiefase van gemotoriseerde vervoer ingelui. Toyota het onlangs aangekondig dat die maatskappy beoog om motors te vervaardig wat “die lug in die ry suiwer en nooit verongeluk nie” – ’n duidelike verbintenis tot die lewering van omgewings- en gemeenskapswaarde bo en behalwe waardeskepping vir aandeelhouers. Toyota se borgskap van die Prius dui op dié maatskappy se ondersteuning van die ontwikkeling van die volgende generasie verantwoordelike leiers. Deur die Toyota Prius te gebruik sal die sigbaarheid van die SVL se werksaamhede en ook die Universiteit van Pretoria se verbintenis tot die opvoeding van die volgende generasie leiers, verhoog word.

Die oorhandigingsfunksie is bygewoon deur dr Johan van Zyl, Hoofbestuurder van Toyota SA, mnr Leo Kok, Bestuurder: Korporatiewe Kommunikasie van Toyota SA, prof Cheryl de la Rey, Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria, prof Jan van Heerden, Waarnemende Dekaan van die Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, prof Giel Nieman, Hoof van die Departement Ondernemingsbestuur in the Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, en prof Derick de Jongh, Direkteur van die Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap.

“Die Universiteit heg groot waarde aan vennootskappe met die privaatsektor en vereenselwig hom met Toyota se leierskap toe die Prius in 1997 bekend gestel is. Dit was ’n onverskrokke stap wat ’n uitdaging gebied het aan nie net die motorbedryf nie, maar ook groot maatskappye en nywerhede wêreldwyd in ons gesamentlike poging om ’n volhoubare toekoms te skep,” het prof De la Rey gesê.Bookmark this page: