University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
The Albert Luthuli Centre for Responsible Leadership

Groenste Vlot Toekenning tydens JOOL 2012 beoordeel

Deur ALCRL

Gelaai op 16 Februarie 2012Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap was weereens deel van die beoordelingspaneel tydens UP se 2012 JOOL Optog wat op Saterdag 11 Februarie 2012 plaasgevind het.

Die vlotte is volgens die volgende kriteria beoordeel:

1. Ekologiese voetspoor van materiaal wat gebruik is: Hoe goed is die hele lewensiklus van die materiale wat gebruik is oorweeg? Dit sluit die impak van die materiaalproduksie en die minimisering van vermorsing nadat daar met die vlot weggedoen is, in.

2. Strategieë vir energiebesparing: Is stappe geneem om die energieverbruik soos beliggaam in die materiaal wat gebruik is, die vervoer van die materiaal na die bouterrein en die energie wat gebruik is om die vlot op die dag te beweeg, te verminder?

3. Sosiale impak en strategieë: Tot watter mate is die sosiale impak van die vlot oorweeg? Was daar strategieë in plek om te verseker dat die vlot ’n positiewe sosiale impak sal hê?

4. Kommunikasie: Hoe effektief het die vlot sy toewyding aan volhoubaarheid gekommunikeer?

5. Kreatiwiteit/Oorspronklike idees rakende 'n groen ontwerp: Ekstra punte is toegeken vir oorspronklike of kreatiewe toepassing van volhoubaarheidsbeginsels, bo en behalwe dit wat verwag is.

Vividus Mans en Asterhof het die Groenste Vlot Toekenning gewen en het ’n Makro geskenkbewys van Massmart Holdings ontvang. Al die spanne wat aan die Jooloptog deelgeneem het, het op uitstekende wyse hul vlotte "groen" gemaak deur versierings te skenk en die materiaal wat vir konstruksie gebruik is, te herwin.Bookmark this page: