University of Pretoria Logo
English |  Afrikaans |    
  
Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap

Welkom by Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap


Waardeaanbiedings

  • Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap is 'n multidissiplinêre, interfakulteiteenheid aan die Universiteit van Pretoria, Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe, wat in die Departement Ondernemingsbestuur geleë is. Sy sterkte lê in sy vermoë om die akademiese integriteit van 'n verskeidenheid akademiese dissiplines in te span, wat areas dek soos ekonomiese en bestuurswetenskappe, omgewingswetenskappe, natuurwetenskappe, die reg, ingenieurswese en geesteswetenskappe, om 'n paar te noem.
  • Sy wettigheid lê in sy vermoë om op sleutelkwessies in die veld van korporatiewe verantwoordelikheid en verantwoordelike leierskap te reageer.
     
  • Sy relevansie word bepaal deur die graad waartoe insethouers, intern (fakulteit aan UP) en ekstern (private sektor, publieke sektor en burgerlike samelewing), 'n premie plaas op die ALSVL se vermoë om verantwoordelike leierskap deur relevante onderrig- en navorsingstussenkomste te bevorder.
  • Die SVL@UP is 'n sentrum van uitnemendheid wat 'n nuwe generasie van verantwoordelike leiers ontwikkel, wat plaaslike en internasionale besigheidspraktyk en beleid ter ondersteuning van sosiale en omgewingsgeregtigheid vorm.
 

Nuus

UP ideaal geposisioneer om ín bydrae te lewer - 17/04/2014
Vanaf Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap

Afrika-universiteite het ín belangrike rol te speel in die kontinent se transformasie en die Universiteit van Pretoria (UP) is ideaal geposisioneer om so ín bydrae te lewer.

[Lees Meer]

UP-professor die eerste om ín fakulteit by Dalhousie Universiteit te besoek - 15/04/2014
Vanaf Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap

Prof Derick de Jongh, direkteur van die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap (ALSVL), was die eerste besoekende professor aan die Bestuursfakulteit van die Dalhousie Universiteit in Kanada.

[Lees Meer]

Studente na verantwoordelike leierskap georiŽnteer - 17/02/2014
Vanaf Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap

Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap (ALSVL) het op 4 Januarie die 2014 MPhil in Verantwoordelike Leierskap-klas verwelkom. Die groep studente, wat die verskeie sektore verteenwoordig, insluitend die openbare sektor, private NROís en navorsingsentiteite, is bederf met ín oriŽnteringsvoorlegging deur mnr Sbu Mangele, ín groepdirekteur van Switch Group.

[Lees Meer]

Die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap besin oor die afsterwe van Nelson Mandela

Terwyl Suid-Afrika die afsterwe van die land se eerste demokraties verkose president, Nelson Mandela betreur, wil die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap die geleentheid benut om meegevoel aan sy familie te betuig. Lees meer


Integrated Reporting Yearbook 2013

The 3rd International Conference on Responsible Leadership 4-6 November 2014
The Albert Luthuli Centre for Responsible Leadership and the Globally Responsible Leadership Initiative along with international conference partners Griffith University Business School, Business School Lausanne, Tongji SEM and Babson College - would like to invite papers related to responsible leadership from a trans-disciplinary perspective involving social and natural science. Call for papers


Kliek hier


Kliek hier


Kliek hier


Kliek hier


Kliek hier


Kliek hier

ALCRL Brosjure Kliek hier

   Nuus brief

   Nuus brief

'n Kundige se mening oor die stand van bestuursonderrig

Prof Derick de Jongh, direkteur van die Albert Luthuli Sentrum vir Verantwoordelike Leierskap, het in ’n onlangse onderhoud deur George Bickerstaffe oor die stand van bestuursonderrig in Suid-Afrika en Afrika as geheel gepraat. Klik hier om die artikel te lees.


Post-Graduate Diploma in Integrated Reporting
(sponsored by PwC)
Read more

The 2nd International Conference on Responsible Leadership
November 2012
Read more