Die węreld na 2015 – is hoër onderwys gereed daarvoor?
‘Ons slaag baie goed daarin om met ’n geleerde gehoor te kommunikeer, maar een van ons uitdagings is om te leer hoe om daardie inligting aan ’n breër gehoor, oftewel die algemene publiek, oor te dra. Daar is beslis ruimte vir ons [universiteite] om meer in dié verband te doen.’ Dit was die antwoord van prof Cheryl de la Rey, Visekanselier en Rektor van die Universiteit van Pretoria (UP), op een van die vrae wat as deel van ’n nuwe internasionale veldtog deur die Vereniging van Gemenebesuniversiteite (ACU) gestel is.
Lees Meer | Meer UP Nuus

 

 

 18 April: Goeie Vrydag
27 April: Vryheidsdag 
01 Mei: Werkersdag 
Geslagsbepaling en Geslagsidentiteit - Science of our Times Seminars
Follow UP on facebook Follow Up on Twitter Follow UP on Youtube