Prof R Sandenbergh (Dean: EBIT), Prof E Chirwa, Mnr RT Takalane and Prof P de Vaal Sedibeng Water en UP
Op 9 September 2014 het die Departement Chemiese Ingenieurswese die die Sedibeng Water-leerstoel in Waterbenuttingsingenieurswese bekend gestel. Hierdie leerstoel is 'n samewerkingsinisiatief vir navorsing tussen UP en Sedibeng Water. Die geleentheid is bygewoon deur sleutelrolspelers in die bedryf en UP-personeel. Sleuteltoesprake is gelewer deur UP se prof Roelf Sandenbergh, prof Philip de Vaal, prof Evans Chirwa en mnr R Takalani, Direkteur: Korporatiewe Dienste en Waarnemende Hoof Uitvoerende Beampte van Sedibeng Water.
Lees Meer | Meer UP Nuus

 

 

 24 September: Erfenisdag
16 Desember: Versoeningsdag
Follow UP on facebook Follow Up on Twitter Follow UP on Youtube Follow UP on Google + Follow UP on LinkedIn