Prof Tiaan de Jager, Adjunkdekaan: Navorsing, Fakulteit Gesondheidswetenskappe by UP en Direkteur van die UP SVMB UP verkry status as MNR-samewerkingsentrum vir malarianavorsing
Die Mediese Navorsingsraad (MNR) het hoŽronderwysinstellings, wetenskaprade en geregistreerde navorsingsorganisasies sonder winsoogmerk in Suid-Afrika, Zimbabwe en Mosambiek genooi om aansoeke in te dien om deel van die MNR se nuwe inisiatief, MNR-samewerkingsentrums vir Malarianavorsing, te word. Die Universiteit van Pretoria se Sentrum vir Volhoubare Malariabeheer (UP SVMB) het onlangs verneem dat sy aansoek suksesvol was. Die netwerk van MNR-samewerkingsentrums vir malariabeheer sal gesamentlik ín multidissiplinÍre benadering tot malarianavorsing bied; malarianavorsingspogings koŲrdineer om gemeenskaplike doelwitte te bereik; en wetenskaplike samewerking onder malarianavorsers in Suider-Afrika fasiliteer.
Lees Meer | Meer UP Nuus

 

 

 4 November: Lesings sluit af vir kwartaal 4 en semester 2
5 Desember: Akademiese jaar sluit af
Follow UP on facebook Follow Up on Twitter Follow UP on Youtube Follow UP on Google + Follow UP on LinkedIn